مطالب متفرقه

تجهیزات جراحی ایمپلنت

الف) وسایل خارج ست جراحی ایمپلنت

انواع شان گان گان) استریل جراح و دستیار آستینک استریل برای دستیار (در صورت استفاده نکردن از گان استریل، کلاه استریل جراح و دستیار کلاه استریل مخصوص بیمار، شان پرفسوره استریل پیش بند استریل شان چهارگوش بزرگ و کوچک برای ترالی جراحی و میزهای کار کاور برای هندپیس جراحی و ساکشن جراحی گاز استریل نخ بخیه تیغ بیستوری متریالهای استخوانی دهان شویه کلرهگزیدین، بنادین، ست. سرم نرمال سالین دستکش جراحی برای جراح و دستیار انواع اندازه های مختلف فیکسچر سرنگ شست و شو کارپول لیدوکائین یا مینانت سرسوزن سرنگ تزریق و ست معاینه ۱

گان جراحی (Surgical Gown) كان نوعی لباس است که پزشک و کارکنان جراحی آن را می پوشند لباسها و پوشش های بیمارستانی به رنگ سبز یا آبی و عمدتاً از جنس پنبه هستند.

این لباسها ممکن است قابلیت استریل دوباره داشته باشند و یا یک بار مصرف باشند — کلاه کلاه جراحی کلاه جراحی پوششی است که جراح برای استریل بودن محیط جراحی و اتاق عمل استفاده میکند.

کلاه بیمار پیشنهاد میشود برای اینکه سر و موهای بیمار با زیرسری یونیت تماس نداشته باشند و همچنین محیط جراحی عاری از هر نوع میکروارگانیسمی ،باشد برای بیمار از کلاه استفاده شود.

شان جراحی شانها پارچه هایی هستند که قسمتی از بدن بیمار را که قرار است عمل شود، از سایر قسمتهای غیر استریل جدا میکنند انواع شان شامل شان ساده چهار گوش برای ترالی جراحی استفاده میشود شان بزرگ سوراخ دار (شان پرفوره) این نوع از شان صورت و سینه بیمار را می پوشاند و فقط حفرة دهان با صورت را بدون پوشش باقی می گذارد؛ شان باریک و بلند این نوع شان برای کاور کردن پوشاندن) لوله ساکشن و سیم میکروموتور جراحی کاربرد دارد.

5650 XL شکل ۱۷۹ انواع شان و گان جراحی میکروموتور جراحی (Dental Surgical Micromotor) میکروموتور جراحی به همراه دریل و آب استریل در جراحی ایمپلنت استفاده قرار می شود به شکل ۵۱۷ رجوع شود

هندپیسهای جراحی(Dental Surgical Hand (Pieces)

(الف) (ب) شکل ۱۰ ۱۷: هندپیس های جراحی (الف) هندپیس مستقیم (ب) هندپیس زاویه داردریل گرد Round bur & Guide Drill) دریل گرد یکی از دریلهای مورد استفاده در جراحی ایمپلنت است. این دریل وسیله کوچکی است که پس از بریدن و کنار زدن لثه و نمایان شدن استخوان فک برای ایجاد سوراخ اولیه و ممانعت از لغزش دریل های بعدی استفاده میشود به عبارت دیگر این دریل محل فیکسچر را در استخوان فک نشانه گذاری میکند شکل ۱۳-۱۷ دریل گرد ٦-٣- دریل پایلوت Pilot Drill & First Drill) از این دریل برای برداشتن استخوان و ایجاد سوراخ اولیه Pilot Hole) به عنوان راهنمای دریل های بعدی برای تراش و گسترش در استخوان استفاده میشود .

دریل مارپیچی (Twist Drill & Final Drill) این دریل تیغه های مارپیچی تیزی دارد که پس از آماده شدن Pilot Hole استفاده می شود. این دریل در اندازه های مختلف در کیت ایمپلنت قرار میگیرد با توجه به اندازه فیکسچر دریل مارپیچی متناسب به کار برده میشود. 2.5mm 51-S 3.9mm (الف) (ب) شکل ١٤-١٧: الف) دریل پایلوت (ب) دربل مارپیچی-

 

-٥- استاپر دریل (Drills Stopper) این وسیله ممکن است پلاستیکی یا فلزی باشد و قبل از اتصال دریل به هندپیس نصب می شود و سپس دریل همراه با استاپر بر روی هندپیس قرار میگیرد.

هدف از به کار بردن استایر، محدود کردن میزان نفوذ دریل در استخوان و برداشتن استخوان با احتیاط بیشتر است. Stopper

For drills Dental Implant استاپر دریل

٦-٦- ترفین دریل (Terphin Drill) این دریل به دریل خارج کننده ایمپلنت نیز موسوم است و از آن برای باز کردن ایمپلنت و همچنین برای برش و برداشت آسان استخوان استفاده میشود سر دریل استوانه ای شکل است و لبه تیز و دندانه دار دارد. شکل ١٦-١٧: ترفین دریل

٦-٧- پین تعیین راستا (Alignment Pin) از این وسیله : از ایجاد سوراخ اولیه برای تعیین راستای حفره استفاده می شود

٦-٨ میله تعیین عمق (Depth Gauge) این وسیله ميلة مدرجی است که برای تعیین عمق حفره ایمپلنت استفاده میشود. جراح میزان تراش انجام شده و عمق موردنیاز را با استفاده از تعیین عمق حفره مشخص میکند. روی بدنه میله ای آن شیارهایی وجود دارد که عمق حفره را نشان میدهد. شکل ۱۷ ۱۷: الف بین تعیین میله تعیین عمق

٦-٩- ایمپلنت درایور (Implant Driver) ایمپلنت درایور قطعه ای است که بر روی هندپیس قرار میگیرد و به فیکسچر متصل میشود و با استفاده از آن فیکسچر داخل استخوان دریل شده قرار داده می شود.

٦-١٠- پیچ گوشتی (Screw Driver) این وسیله برای بستن و بازکردن پیچها و یا قطعات پیچ شونده به فیکسچر استفاده می شوند. پیچ گوشتیهای جراحی ایمپلنت به دو صورت هستند ه پیچ گوشتی دستی (Hand Drivers) پیچ گوشتی با واسط هندپیس (Contra Angle Drivers)

٦-١١- سر آچار Implant Adapter) و آچار جغجغه ای (Ratchet Adapter) فیکسچر با استفاده از ایمپلنت درایور همراه با هندپیس داخل استخوان دریل شده قرار داده می شود؛ به نحوی که تمام سطح فیکسچر داخل استخوان قرار بگیرد در صورتی که مقداری از فیکسچر از استخوان بیرون زده باشد و کاملاً داخل حفره دریل شده نباشد باقی مانده سطح بیرون مانده فیکسچر با رچت یا آچار جغجغه ای به آداپتور ایمپلنت وصل می شود.شکل ۱۸-۱۷: الف) پیچ گوشتی دستی (ب) پیچ گوشتی با واسط هندپیس (ج) سر آچار در قسمت بدنه برخی مدلهای رچت مفصلی وجود دارد که نیروی گشتاور وارده را نشان میدهد و به این ترتیب از اعمال فشار بیش از حد به استخوان جلوگیری می شود. شکل ۱۹-۱۷

آچار جغجغه ای ب) وسایل و اینسترومنتهای داخل ست جراحی ایمپلنت پنس ،آینه، سوند، پروب رترکتور مینه سوتا الواتور پرپوست سرساکشن جراحی، بن فایل کورت جراحی دسته بیستوری فویل برای دسته چراغ گوده سرنگ تزریق گالی یات، رسیور قلوه ای شان گیر قیچی ،بخیه سوزن گیر و گاز استریل

پنس شان با شان گیر (Towel Clamp) از این پنس برای ثابت کردن (فیکس کردن) شان اطراف محل جراحی نگه داری سرساکشن و میکروموتور جراحی استفاده می شود.

گالی بات (Galipot) ظرف کوچک گردی است که معمولاً در محیط های بیمارستانی، اتاقهای عمل، دندان پزشکیها و محیطهای آزمایشگاهی کاربرد دارد. جنس این ظرف غالباً از استیل است. از این ظروف برای ریختن نرمال سالین و یا ضایعات هنگام جراحی میتوان استفاده کرد.

رسیور قلوه ای (Kidney Dish ظرف استیل قلوه ای شکل که برای انتقال نرمال سالین از بطری به سرنگ شست و شو به کار میرود.

https://implantmorita.info

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا